Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationAct.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială POSDRU/165/6.2/S/142825  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

  În acest sens, pe parcursul derulării proiectului vor fi dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează unui grup țintă de 1140 de persoane din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care vor fi calificate în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri. Totodată, persoanele aparținând grupului țintă al proiectului, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare socio-profesională, ce vor fi oferite prin cei 8 asistenți sociali din echipa de implementare a proiectului. Asistenții sociali vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind integrarea pe piața muncii, vor oferi informații privind piața forței de muncă, sfaturi privind tehnica de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională și asistență în găsirea unui loc de muncă. De asemenea se vor organiza și grupuri de suport pentru creșterea gradului de motivare în vederea participării pe piața muncii.

 Grupul țintă al proiectului, este format din: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, a început, în data de 29 aprilie 2014, activitatea în cadrul proiectului Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială POSDRU/165/6.2/S/142825.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa 6.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

În acest sens, pe parcursul derulării proiectului vor fi dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează unui grup țintă de 1140 de persoane din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care vor fi calificate în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri. Totodată, persoanele aparținând grupului țintă al proiectului, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare socio-profesională, ce vor fi oferite prin cei 8 asistenți sociali din echipa de implementare a proiectului. Asistenții sociali vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind integrarea pe piața muncii, vor oferi informații privind piața forței de muncă, sfaturi privind tehnica de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională și asistență în găsirea unui loc de muncă. De asemenea se vor organiza și grupuri de suport pentru creșterea gradului de motivare în vederea participării pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului, este format din: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

Echipa proiectuluiSolicitant:Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Partener: Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj 

 

Solicitant

Nume

Funcția

Management- Administraţie

Ursan Mariana

Manager proiect

Rotaru Milka Nicoleta

Asistent manager, Responsabil formare

Huzum Dumitru Radu

Responsabil media

Bișoc Mihai Dragoș

Responsabil IT

Hatmanu Vera mariana

Responsabil financiar

Mihaela Martonca

Consilier juridic

Ioniţă Andrei

Responsabil administraţie internă

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE IAŞI

Plumb Genoveva

Responsabil centru mobil de incluziune

Mihăilă Ioana

Asistent social

Romila Paula

Asistent medical

Belcescu Mariana

Îngrijitoare bătrâni

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE NEAMȚ- ROMAN

Bogdan Mărtinaș

Responsabil centru mobil de incluziune

Mihaela Moraru

Asistent social

Martoncă Nicoleta

Asistent medical

Gherghel Alina Cristina

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE VASLUI- HUȘI

Pălie Mihaela

Responsabil centru mobil de incluziune, Asistent medical

Balan Tereza

Asistent social

Cucu Virginia

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE SUCEAVA

Pilat Bogdan Laurenţiu

Responsabil centru mobil de incluziune

Rîpan Andreea

Asistent social

Geaniloni Rodica

Asistent medical

Filipciuc Claudea Elena

Îngrijitoare bătrânini la domiciliu

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE BACĂU

Bacoșcă Emanuela Andreea

Responsabil centru mobil de incluziune

Ferenț Claudia Bianca

Asistent social

Matei Mariana

Asistent medical

Luca Marcela

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Partener

PARTENER PROIECT

Nicușan Ildiko Ana

Responsabil proiect partener

Ciulea Monica

Asistent financiar

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE ALBA

Nicușan Claudiu Ștefan

Responsabil centru mobil de incluziune

Sălcudean Ancuța

Asistent social

Berghean Iulia

Asistent medical

Matiș Adriana

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE MUREȘ

Maier Adina Matilda

Responsabil centru mobil de incluziune

Palcu Nicoleta

Asistent social

Baciu Ramona

Asistent medical

Sălcudean Laura

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

CENTRUL MOBIL DE INCLUZIUNE SIBIU

Sălcudeanu Laurian Cornel

Responsabil centru mobil de incluziune

Pârjol Maria Adina

Asistent social

Lupea Daniela

Asistent medical

Opriș Angela Paraschiva

Îngrijitoare bătrânila domiciliu

 Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats