Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Navigation
REGULAMENTUL OFICIAL de organizare și desfășurare a evenimentului “Cros – Mișcarea înseamnă viață!″


Regulamentul Oficial-pdf download
Declaraţie medicală-doc download
 Secțiunea 1. Organizatorul și Regulamentul oficial al evenimentului
Acțiunea ”Cros – Mișcarea înseamnă viață!″” (denumită în cele ce urmează “Acțiunea”) este organizată de către Centrul Diecezan Caritas Iași în cadrul proiectului Act.IS – Acționăm pentru Incluziune Socială!, finanțat de Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, și este menită a încuraja mișcarea pentru o viață sănătoasă pe piața muncii, de a promova mișcarea ca element ce contribuie la creșterea calității vieții și a performanțelor profesionale.

 Participanții la Acțiune sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial al acesteia (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.actis.caritas-iasi.ro și la locul de desfășurare a Competiției.

 Prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislatiei în vigoare aplicabile și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizator cu ocazia înscrierii (online și/sau la fața locului), precum și în ziua acțiunii, la momentul validării înscrierii.

Secțiunea 2. Perioada și zona de desfășurare a acțiunii
2.1. Data și locul desfășurării Acțiunii
Acțiunea va avea loc în ziua de duminică, 14 iunie 2015, în intervalul 10:00 – 12.00, în Iași, Piața Palat (zona de start și aria de desfășurare sunt marcate pe harta oficială de pe site). Organizatoul își rezervă dreptul de a modifica data evenimentului în cazul în care aspecte neprevăzute impun această schimbare.

 Startul și sosirea în/din competiție vor fi amenajate în zona Piața Palat.
Înscrierea/validarea înscrierii la competiție și festivitatea de premiere vor avea loc în aceeași zonă de start/sosire.
Traseul de desfășurare va fi însemnat cu banda de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite persoane din partea organizatorilor, comisari de traseu. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranță de către toți competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.
Competiția se desfășoară conform specificațiilor din Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

Secțiunea 3. Modalitatea de desfășurare
3.1. Participanții și desfășurarea Competiției
 Aceasta competitie se adresează oricăror pasionați de alergare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi permite alergarea pe distanța menționată.
Competiția va cuprinde 1 cursă, ce presupune parcurgerea în întregime a traseului meționat mai jos.

 Atleţii profesionişti (strict din domeniul vizat: alergare) sunt excluşi de la participare. Se consideră sportiv de performanţă o persoană care primeşte indemnizaţie de sportiv de la un club sportiv.
 Toţi participanţii trebuie să subscrie la condiţiile de înscriere, mai ales cu privire la acordul de participare specificând prin acordul lor că sunt sănătoşi şi că au avut o periodă de pregătire corespunzătoare.
 Este în spiritul acestei competiţii ca participanţii să se prezinte/comporte într-o manieră sportivă şi fair play pe întreaga perioadă de desfășurare a acțiunii. Organizatorul poate să descalifice un participant dacă constată neaderarea la aceste norme etice sau încălcarea lor.

Prin semnarea formularului de înscriere fiecare participant:
• declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Cros, precum şi regulamentul oficial;
• îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc., în mod gratuit şi necenzurat.

3.2. Categorii de participanți: • Elevi, studenți, persoane active și inactive pe piața muncii.

3.3. Distanțe de parcurs
 Participanții vor avea de parcurs un traseu de aproximativ 3 kilometri.

3.4. Traseul de concurs
 Traseul acțiunii este următorul: Piața Palat (plecare) - B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, Strada 14 Decembrie 1989 (la dreapta pe lângă Casa Wanda), strada Vasile Alecsandri (se trece peste linia de tramvai și se ajunge în B-dul Independenței), Bulevardul Independenței, Piața Mihai Eminescu (sens giratoriu Pasaj Mihai Eminescu), strada Gavriil Musicescu (spre Colegiul Național Iași), Strada Arcu nr. 5, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Palat (sosire).

 O hartă exactă a traseului poate fi găsită pe site-ul oficial al organizatorului.

 Traseul va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersectiile cu diverse străzi adiacente) și va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasați în diferite puncte ale traseului.

3.5. Înscriere
 Înscrierea participantilor se face completand formularul online de pe site-ul www.actis.caritas-iasi.ro și la fața locului în limita locurilor disponibile.
Data limita pentru înscrierile online este 12 iunie, ora 23:59.
Se vor face înscrieri în ziua evenimentului în intervalul orar 08.00-09.00, doar în limita locurilor disponibile cu o marjă acceptată de maxim 20% de participanți peste numărul de participanți specificat la secț. 4.

3.6. Declarația pe propria răspundere
 Toți concurenții vor completa și semna o declarație pe propria răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la competiție. Pentru participanții minori (care nu au 18 ani împliniți) declarația va fi semnată și de părinte/tutore/reprezentant legal al minorului.
 Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a derulării evenimentului.
Persoanele care vor încalcă aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

3.7. Obligaţiile participanţilor
 Participarea la Cros se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții sportive.
Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat să dea dovadă de fair-play faţă.
Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
3.8. Echipament și condiții de concurs. Numere de concurs
 Concurenții vor participa la competiție folosind propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a competiției (inclusiv încălțăminte adecvată).
Fiecare participant va primi din partea organizatorilor un tricou (primii 500 participanți sosiți la locul desfășurării acțiunii în ziua desfășurării) care va fi înmânat după completarea și semnarea declarației pe propria răspundere.
Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori. Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea din față), astfel încat să fie vizibile.
În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

3.9. Start și limite de timp
– 14 Iunie 2015, ora 10:00 START: Cros aproximativ 3 km, fără limită de timp.
Startul
 Startul se va da în data şi la ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-ul evenimentului (www.actis.caritas-iasi.ro). Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
Retragerea din concurs / Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Participantul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras.
b) Participanţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depășească.

3.10. Stabilirea rezultatelor  Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.
Vor fi câte 3 premii (loc 1, 2, 3) pe fiecare categorie de participanți.
La trecerea liniei de sosire se va cronometra și timpul în care primii 3 participanți pe categorie au reușit să parcurgă întregul traseul.
Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de participanți. Lista categoriilor este detaliată la punctul 3.2.

3.11. Arbitrii de traseu
 În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către participanți.
Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

SECTIUNEA 4. Anunțarea și înmânarea premiilor
4.1. Titluri și premii
 Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 pe fiecare categorie de participanți.

4.2. Participanți:
• 500 persoane, cu o marjă acceptată de maxim 20 % peste acest număr.
• 9 participanți premiați.
Vârsta minimă de participare: 15 ani împliniți.
Participarea este gratuită, nu implică achitarea niciunei taxe de înscriere.

4.3. Premii:
• 3 premii – echipamente sportive în valoare de 1.000 RON brut/participant (pentru locul 1/categorie participanți).
• 3 premii - echipamente sportive în valoare de 600 RON/participant (pentru locul 2/categorie participanți).
• 3 premii - echipamente sportive în valoare de 400 RON/participant (pentru locul 3/categorie participanți).
Premiile vor fi acordate sub formă de voucher.
Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câștigătorii vor primi și diplome. Toți participanții vor primi diplome de participare.
Festivitatea oficială de premiere va avea loc după terminarea curselor la locul de desfășurare a evenimentului.

4.4. ACORDAREA PREMIILOR
 Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie să încheie cu organizatorul un Contract și un Proces-verbal pentru predarea-primirea premiului.

 Conform prevederilor art. 74 alin.(4) din Codul fiscal valoarea premiilor peste 600 lei se impozitează, astfel încât premiul de 1.000 lei este exprimat în valoare brută, urmând a fi impozitat cu 16 % prin reținere la sursă.

 Pentru identificarea şi ridicarea premiului, fiecare câştigător va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind garanția produselor oferite ca premii, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorii premiilor.

 Premiile nerevendicate în termen de 20 minute după finalizarea cursei devin nule, urmând a fi acordate următorului clasat.

Premiile nu se acordă în cazul în care:
• dacă participantul câștogător nu respectă traseul stabilit și indicat de către Organizator, cu scopul de a frauda competiția;
• dacă se constată diferențe între datele comunicate organizatorului în momentul înscrierii și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);
• dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda competitia;
• dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția organizatorilor declarații în fals, în scopul de a frauda concursul.

4.5. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE
 Valoarea premiilor este brută.
Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.
Ținând cont de categoriile de participanți impozitarea se face, unde este cazul, cu reținere la sursă.
Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

SECTIUNEA 5. Condiții administrative
5.1. Condiții administrative (pe timpul Crosului)
 Organizarea evenimentului revine Centrului Diecezan Caritas Iași care se ocupă de implementarea evenimentului și care pune la dispoziție arbitrii și voluntarii necesari bunei desfășurari a competiției.
 Pe durata desfășurării Crosului, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând și culoarul de delimitare trasat de către organizatori și marcat cu banda. Participanții care renunță la cursă pe parcursul alergării sunt rugați să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța arbitrul de traseu din acea locație despre acest abandon.
Competiția va beneficia de asistența medicală pentru cazuri de accidentări care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiții administrative (generale)
 În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și premiile acordate in cadrul acestei Competitii. Lista câștigătorilor va fi publicată după data de 14 iunie 2015 pe site-ul proiectului.
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezenta Competitie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.
Concurentilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfășurare a competiției sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deșeurilor și depunerea acestora în locurile special amenajate.
Este interzisă participarea la Cros a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influența acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a derulării evenimentului. Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

5.3. Ședința tehnică
 O ședință tehnica va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. In cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de managerul de proiect, iar prezenţa participanţilor este obligatorie.

5.4. Protecţia mediului înconjurător
 Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.
Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

5.5. Reclamaţii/Contestaţii
 Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris la sediul Organizatorului din Iași, str. Sărărie nr.134 în decurs de 1 oră de la finish-ul oficial.
Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie numită de Organizator în acest sens.

5.6. Drept de autor
 Organizatorii Crosului sunt autorizaţi să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini cu paticipanţii înscrişi la eveniment.

5.7. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
 Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiției, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Crosul este un eveniment ce aliniază la start iubitorii de mişcare/alergare și este deschis tuturor doritorilor care se încadrează în categoriile vizate.

 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii Crosului cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurăre a activității.


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats