Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Navigation124 persoane calificate în meseria Infirmieră

    Infirmiera însoteste persoanele îngrijite la îndeplinirea activitãtilor vietii cotidiene si efectueazã îngrijiri legate de functii de întretinere si continuitate a vietii.Infirmiera contribuie la îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate si la refacerea autonomiei, în mãsura în care este posibil.
  Infirmiera lucreazã în colaborare si sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare si participã la îngrijirile de sãnãtate preventive, curative sau paleative.
  Infirmiera îsi exercitã activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.
Infirmiera participa efectiv la :
- asigurarea unui mediu de viatã si climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;
- asigurarea igienei si a spatiului de viatã a persoanei îngrijite;
- asigurarea hidratãrii si a alimentatiei corespunzãtoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participãrii persoanei îngrijite la activitãtile zilnice;
- transportul si însotirea persoanei ingrijite etc. respectând permanent drepturile si confidentialitatea privind evolutia stãrii de sãnãtate a persoanei ingrijite.
La finalul lui august, în cadrul proiectului „ActIS-Acționăm pentru incluziune socială” s-au incheiat 5 cursuri de formare pentru calificarea Infirmiera, in Bacau, Husi, Iasi, Roman, Suceava.
Examenele pentru această calificare (proba teoretica si proba orala/ practica) au avut loc in luna septembrie, după cum urmează: 10 septembrie la Bacau , 14 septembrie la Suceava, 18 septembrie la Roman, 21 septembrie la Iasi și 23 septembrie la Husi.
Din cele 126 de persoane înscrise la curs, 124 au absolvit si vor primi certificate de calificare.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats