Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationInvitație la conferința de deschidere a proiectului „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!”

 

   Joi, 12 iunie 2014, ora 11.00
Sediul C.D.Caritas Iași, str. Vasile Lupu, nr. 134
Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, vă invită la conferința de deschidere a proiectului „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!”-POSDRU/165/6.2./S/142825.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa 6.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare pentru

1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai mass media, ai administraţie publice locale şi AJOFM, membri ai echipei de proiect şi reprezentanţi ai solicitantului partenerilor din cadrul proiectului, precum şi potenţiali membri ai grupului ţintă al proiectului.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, contribuind astfel la o promovare cât mai corectă şi transparentă a informaţiilor privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene în România şi importanţa acestora pentru dezvoltarea societăţii

noastre, vă mulţumim!

Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 11 iunie 2014, ora 14:00, la

numărul de telefon 0729550049 sau pe adresa de e-mail contact@caritas-iasi.ro,

persoană de contact Mariana Ursan, manager proiect.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats