Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationAct.IS - Începere proiect

 

   Centrul Diecezan Caritas Iași, în parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, a început, în data de 29 aprilie 2014, activitatea în cadrul proiectului Act.IS-Acționăm pentru Incluziune Socială POSDRU/165/6.2/S/142825.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa 6.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos în cele 18 luni de implementare a proiectului.

În acest sens, pe parcursul derulării proiectului vor fi dezvoltate programe integrate pentru formare, ocupare și consiliere socio-profesională. Aceste programe integrate se adresează unui grup țintă de 1140 de persoane din mediul urban și rural din 8 județe din regiunile N-E și Centru ale României, persoane care vor fi calificate în trei domenii diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, infirmiere, tehnicieni maseuri. Totodată, persoanele aparținând grupului țintă al proiectului, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare socio-profesională, ce vor fi oferite prin cei 8 asistenți sociali din echipa de implementare a proiectului. Asistenții sociali vor urmări ghidarea personalizată a beneficiarului privind integrarea pe piața muncii, vor oferi informații privind piața forței de muncă, sfaturi privind tehnica de căutare a unui loc de muncă, consiliere profesională și asistență în găsirea unui loc de muncă. De asemenea se vor organiza și grupuri de suport pentru creșterea gradului de motivare în vederea participării pe piața muncii.

Grupul țintă al proiectului, este format din: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, femei și alte grupuri vulnerabile.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats