Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationCentrul Diecezan Caritas Iași formează noi specialiști

  Centrul Diecezan Caritas Iași oferă, prin proiectul „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!”, cursuri gratuite de fomare pentru 3 calificări de nivele diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu - nivel I, infirmieră – nivel II, și tehnician maseur - nivel III.

Proiectul „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!” are o durată de implementare de 18 luni și este co-finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Partener în cadrul acestui proiect este Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos.

Cursurile de formare sunt susținute de către formatori competenți, cu un înalt grad de profesionalism. Activitatea se desfășoară în săli de curs optim amenajate din punct de vedere tehnic astfel încât cursanții să beneficieze de condiții ideale pentru studiu.

Materialul prezentat de către formator este creat pe o platformă grafică și structurat astfel încât asimilirea informațiilor să poată fi facilă și ușor de înțeles. Participanții la curs primesc gratuit și o variantă printată a cursului, pentru o aprofundare mai bună și pentru a fi încurajați să studieze și individual.

Atât în timpul cursului cât și după finalizarea acestuia, persoanele înscrise beneficiază gratuit de consiliere și orientare profesională, iar cei care promovează primesc un certificat de calificare recunoscut la nivel european și subvenție financiară.

În lunile septembrie și octombrie au primit calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 122 persoane, după cum urmează:

12 septembrie 2014-Iași-16 persoane
19 septembrie 2014-Bacău-19 persoane
23 septembrie 2014-Roman-20 persoane
7 octombrie 2014-Alba-26 persoane
9 octombrie 2014-Huși-20 persoane

16 octombrie 2014Suceava-21 persoane.

Atât absolvenții cât și formatorii s-au declarat mulțumiți. Pe de o parte s-a reușit formarea de noi specialiști, consilierea și orientarea lor pe piața muncii, iar pe de altă parte s-au deschis noi perspective pentru cei care până acum întâmpinau dificultăți în gasirea unui loc de muncă, în special datorită lipsei unei calificări. Activitatea de formare nu se oprește aici. Cursurile continuă cu serii noi așa că vă așteptăm la sediile noatre ca să vă înscrieți și să beneficiați de formare și orientare profesională gratuită.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats