Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationCursuri gratuite de formare în luna noiembrie

Centrul Diecezan Caritas Iași oferă, prin proiectul „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!”, cursuri gratuite de fomare pentru 3 calificări de nivele diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu - nivel I, infirmieră – nivel II, și tehnician maseur - nivel III.

Proiectul „Act.IS - Acționăm pentru Incluziune Socială!” are o durată de implementare de 18 luni și este co-finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Partener în cadrul acestui proiect este Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la ocupare pentru 1140 de persoane vulnerabile din regiunile NE și Centru ale României, prin dezvoltarea de programe de formare profesională și promovarea unui stil de viață sănătos.

În luna noiembrie, vor începe următoarele cursuri de formare profesională:
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
- în localitățile: Iași, Bacău, Huși, Roman și Suceava
Tehnician maseur
- în Suceava
Cursurile de formare sunt gratuite și se desfășoară în săli de curs dotate cu aparatura necesară astfel încât gradul de calificare al cursanților să fie cât mai mare.
Materialul prezentat de către formator este creat pe o platformă grafică și structurat astfel încât asimilirea informațiilor să poată fi facilă și ușor de înțeles. Participanții la curs primesc gratuit și o variantă printată a cursului, pentru o aprofundare mai bună și pentru a fi încurajați să studieze și individual.

Atât în timpul cursului cât și după finalizarea acestuia, persoanele înscrise beneficiază gratuit de consiliere și orientare profesională, iar cei care promovează primesc un certificat de calificare recunoscut la nivel european și subvenție financiară.

Activitatea de formare nu se oprește aici. Cursurile continuă cu serii noi așa că vă așteptăm la sediile noatre ca să vă înscrieți și să beneficiați de formare și orientare profesională gratuită.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats