Act. IS-Acţionăm pentru Incluziune Socială!

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

NavigationFormarea profesională-sprijin pentru integrarea pe piața muncii

  Formarea profesională reprezintă o componentă de bază a proiectului ACTIS. După ce au fost admise în grupul țintă, persoanele respective beneficiază de servicii de consiliere și orientare socio-profesională oferite prin intermediul celor 8 asistenți sociali care urmăresc ghidarea personalizată a beneficiarului privind orientarea către cursuri de formare profesională și integrarea pe piața muncii.

 În cadrul proiectului sunt oferite servicii de fomare pentru 3 calificări de nivele diferite: îngrijitoare bătrâni la domiciliu - nivel I, infirmieră – nivel II, și tehnician maseur - nivel III. Nivelele diferite de calificare crează șanse mărite de dezvoltare profesională și personală în corelare cu gradul de școlarizare a beneficiarilor.

  Pentru formarea teoretică cursanții beneficiază de materiale didactice corespunzătoare: manechine de exersare practică, mese de masaj, consumabile medicale, etc.
În perioada ianuarie-martie 2015, în regiunea Nord-Est, s-au derulat cursurile de formare pentru următoarele calificări:
- în cele 5 Centre Mobile de Incluziune (Bacău, Huși, Iași, Roman și Suceava) - cursuri de calificare Infirmieră- seria I, care s-au finalizat în perioda ianuarie-februarie 2015;
- în cele cinci centre mobile de incluziune (Bacău, Huși, Iași, Roman și Suceava) - cursuri de calificare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu- seria II, care s-au finalizat în februarie 2015.
- în două centre mobile de incluziune (Iași s-a finalizat în ianuarie 2015 și Suceava) - calificarea Tehnician Maseur.

Tot în regiunea Nord-Est, s-au organizat 11 examene pentru calificările Infirmieră, seria I, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu seria II și Tehnician Maseur:
• calificarea Infirmieră, seria I- în centrele mobile de incluziune din Iași, Roman, jud. Neamț, Huși, jud.Vaslui și Suceava au fost certificate 109 de persoane din cele 115 persoane care s-au înscris la cursul de calificare;
• calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, seria II - în patru centre mobile de incluziune din Bacău, Huși, jud. Vaslui, Iași și Suceava, au fost certificate 113 persoane din cele 114 care s-au înscris la cursul de calificare profesională;
• calificarea Tehnician Maseur - în centru mobil de incluziune din Iași, au fost certificate 27 de persoane din cele 28 de persoane care s-au înscris la cursul de calificare profesională.
La cele 11 examene au fost certificate 208 persoane: 113 au fost certificate în calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 109 în calificarea Infirmieră și 27 în calificarea Tehnician Maseur.

  Pe data de 2 martie 2015, a început seria III de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu în toate cele cinci centre mobile de incluziune din regiunea NE, cu un număr de 107 beneficiari, și seria II la calificarea Infirmieră, în toate cele cinci centre mobile de incluziune din regiunea NE, cu un număr de 126 beneficiari.

 În luna ianuarie, în regiunea Centru, s-a finalizat seria a II a la cursurile de formare pentru calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, și a început seria a III-a a cursurilor de formare pentru calificarea Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, în cele trei centre mobile de incluziune: Alba, Mureș și Sibiu.
 Din cele 45 de persoane care s-au înscris la cursul de formare, 41 cursanți au fost certificați la unul din cele trei examene care s-au organizat în regiunea Centru, o persoană a abandonat cursul, urmând ca celelalte 3 persoane care au finalizat cursul să dea examenul la o serie ulterioară.
În toate cele trei centre din regiunea Centru au început cursul de calificare un număr de 57 de beneficiari.
De la începutul implementării proiectului s-au înscris la cursurile de formare profesională 830 de persoane, dintre care, până în prezent, au fost certificate 456, restul urmând în continuare cursurile.

InapoiConţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro.

web stats